Potpisivanje protokola o postupanju u slučajevima nasilja u porodici u Donjem Vakufu

Potpisivanje protokola o postupanju u slučajevima nasilja u porodici u Donjem Vakufu

Dana,20.12.2017.godine u Općini Donji Vakuf u 13 h je upriličeno potpisivanje Protokola o postupanju u slučajevima nasilja u porodici.