Održana konferencija na temu “Jačanje sistema socijalnih usluga u Bosni i Hercegovini”

Održana konferencija na temu "Jačanje sistema socijalnih usluga u Bosni i Hercegovini"

Dana 24.3.2019. održana je konferencija u Sarajevu na temu “Jačanje sistema socijalnih usluga u Bosni i Hercegovini”.