Održana edukacija i sastanak članova kantonalnog Koordinacionog tijela

Održana edukacija i sastanak članova kantonalnog Koordinacionog tijela

Edukacija i sastanak članova kantonalnog Koordinacionog tijela SBK/KSB za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici u Novom Travniku.
Edukatori:
Mirjana Mehičić
Mahir Krehić
Ivan Ilijašević
Miroslav Jakić
Zijada Garib
Prezentacija Programa mjera za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici za period 2020-2022.godine na području SBK /KSB
Edukacija u sklopu projekta, “Jačanje kapaciteta institucija za rješavanje rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini “koji se realizuje u okviru sporazuma Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine i Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, uz finansijsku podršku USAID-a.