Ciljevi Udruženje / Udruga socijalnih radnika SBK/KSB

Ciljevi i zadaci Udruženja / Udruge

Udruženje daje poticaj i koordinira aktivnosti svojih članova na ostvarivanju zajedničkih ciljeva i zadataka, shodno Ustavu F BiH i Zakonu o odruženjima, fondacijama, te drugim zakonskim propisima.

Jedan od glavnih ciljeva “Udruženja socijalnih radnika SBK/KSB” jeste jačanje svijesti društva o važnosti profesije socijalnih radnika.

U ostvarivanju ciljeva i zadataka Udruženje posebno radi na:

 1. Razmatranju pitanja iz područja socijalne politike, socijalne zaštite, organizacijama rada u području socijalne zaštite i doprinosi razvijanju i unapređenju ove djelatnosti
 2. Upoznavanju svoji članova i javnosti sa mjerama socijalne politike i s ulogom i značajem pojedinih socijalnih službi
 3. Razvijanju i unapređenju metoda socijalnog rada
 4. Pružanju i unapređenju pitanja koja su od interesa
 5. Izgrađivanju i unapređenju sustava školovanja i stručnog usavršavanja socijalnih radnika
 6. Doprinosi afirmacije profesionalnog socijalnog rada
 7. Njegovanju i razvijanju društvene norme, morala i profesionalne etike socijalnog rada
 8. Sudjelovanju u razmatranju dokumenta od značaja za društveno-ekonomski i socijalni položaj i daje svoj stručni doprinos njegovom donošenju i afirmaciji socijalne politike i socijalnog rada
 9. Organizira konferencije, savjetovanja, predavanja, seminare, diskusione sastanke, razmjenu iskustava, studijska putovanja socijalnih radnika, okrugle stolove i javne tribine, i drugo…
 10. Sudjeluje u istraživanju, izradi i provođenju projekata samostalno ili u suradnji s vladinim i nevladinim organizacijama bitnim za pitanje socijalne zaštite
 11. Radi na izradi stručne literature, distribuciji stručne literature te potiče rad članova Udruženja na izradi stručne literature
 12. Može preko izabranih predstavnika kantonalne ili općinske vlasti, prijedlozima, nacrtima i kampanjama, utjecati na donošenje odluka, propisa, zaključaka i Zakona iz područja socijalne zaštite
 13. Utemeljuje stručne sekcije i povjerenstva radi razmatranja pitanja iz područja socijalne politike i socijalnog rada
 14. Organizira razmjenu mišljenja i iskustava rada s drugim Udruženjima socijalnih radnika iz drugih Kantona, i iz drugih zemalja
 15. Polazeći od svoje uloge i zadataka razvija socio humanitarne aktivnosti temeljem odgovarajućih programa, afirmira socijalni rad i aktivnosti na području socijalne zaštite
 16. Poduzima i druge mjere koje se pokazuju potrebnim radi izvršavanja programskih ciljeva i zadataka Udruženja

O Udruženju/Udruzi

Udruženje socijalnih radnika SBK/KSB je dobrovoljno, stručno i znanstveno udruženje socijalnih radnika, koje je osnovano radi ostvarenja i usaglašavanja zajedničkih interesa socijalnih radnika…

Saznaj više

Kontakt informacije

Udruženje/Udruga socijalnih radnika SBK/KSB
Lukačka 3, 72270 Travnik

Predsjednica udruženja:
mr.sci. Indira Mehić-Čejvan

Potpredsjednik udruženja:
dipl.scr. Džemal Lubić

Email : uusrsbk@gmail.com