U Sarajevu održan sastanak UO Saveza socijalnih radnika

U Sarajevu održan sastanak UO Saveza socijalnih radnika
Dana 05. 02. 2020.godine u Sarajevu je održan sastanak UO Saveza socijalnih radnika.Ispred našeg kantonalnog Udruženja sam kao predsjednica bila prisutna na sastanku sa svim ostalim predstavnicima Udruženja sa područja FBiH.
Predsjednik Saveza FBiH ,gospodin Mirnes Telalović je pozvao sve članove UO i sastanak je održan u hotelu Ibis,a na istom su bili predstavnici i OSCE.
Dnevni red sastanka je bio:
1.Izvještaj o radu Udruženja za 2019.godinu
2.Prijedlog rada Udruženja za 2020.godinu
3.Međunarodni dan socijalnog rada (Centralna svečanost)
4.Prijedlozi zahvalnica pojedincima i kolektivima (Saveza socijalnih radnika FBiH)
5.Informacija o procesu izrade i donošenja Zakona o djelatnosti socijalnog rada(Plan rada Vlade FBiH)
6.Inicijativa o osnivanju sindikata socijalnih radnika FBiH
7.Razno
Iz gore navedenog možete vidjeti da su planovi o radu Udruženja ozbiljni i da će se u narednom periodu raditi na poboljšanju položaja socijalnih radnika na području Federacije Bosne i Hercegovine.Na sastanku je bio i predstavnik Federalnog ministarstva rada i socijalen politike gospodin Miroslav Jurešić,koji nas je upoznao o planovima rada samog ministarstva i novih zakona koji su u proceduri.
Jedan od zaključaka sastanka je bio i da napokon pokrenemo sindikat socijalnih radnika,ali sve zaključke samog sastanka tj.UO Saveza ćete dobiti kada ih dobijem od predsjednika Saveza.
S obzirom da će se obilježavanje Međunarodnog dana socijalnog rada organizovati u Sarajevu ,dana 17.03.2020.god.,naše kantonalno udruženje bi trebalo taj isti događaj obilježiti ranije na području našeg kantona.
Ukoliko imate prijedloge za dodjelu zahvalnica za socijalne radnike s područja našeg kantona,bilo bi potrebno da imena znam prije održavanja događaja u Sarajevu ili možda da na sastanku našeg udruženja početkom marta iznesete svoje prijedloge o najzaslužnijim socijalnim radnicama ili radnicima,a može i nekim od naših partnera za koje smatrate da su pomogli naš rad.
Molim Vas da se izjasnite o datumu obilježavanja Međunarodnog dana socijalnog rada na području našeg kantona,možda poslije 08.marta,pa da usaglasimo datum.
Još jednom naglašavam da ćete sve zaključke gore navedenog sastanka dobiti naknadno,kada ih dobijem od strane predsjednika Saveza.