Udruženje/udruga
socijalnih radnika SBK/KSB

Jedan od glavnih ciljeva "Udruženja socijalnih radnika SBK/KSB" jeste jačanje svijesti društva o važnosti profesije socijalnih radnika.
Saznaj više

Osnovano

2014. godine

6 godina

uspješnog rada

50+ aktivnih

članova Udruženja

7 realizovanih

projekata

POSLJEDNJE NOVOSTI

Pratite posljednje aktuelnosti i radove Udruženja/Udruge

Održana edukacija i sastanak članova kantonalnog Koordinacionog tijela

Edukacija i sastanak članova kantonalnog Koordinacionog tijela SBK/KSB za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici u Novom Travniku. Edukatori: Mirjana Mehičić Mahir Krehić Ivan Ilijašević Miroslav Jakić Zijada Garib Prezentacija Programa mjera za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici za period 2020-2022.godine na

U Sarajevu održan sastanak UO Saveza socijalnih radnika

Dana 05. 02. 2020.godine u Sarajevu je održan sastanak UO Saveza socijalnih radnika.Ispred našeg kantonalnog Udruženja sam kao predsjednica bila prisutna na sastanku sa svim ostalim predstavnicima Udruženja sa područja FBiH. Predsjednik Saveza FBiH ,gospodin Mirnes Telalović je pozvao sve članove UO i sastanak je održan u

Održana konferencija na temu “Jačanje sistema socijalnih usluga u Bosni i Hercegovini”

Dana 24.3.2019. održana je konferencija u Sarajevu na temu “Jačanje sistema socijalnih usluga u Bosni i Hercegovini”.

O Udruženju / Udruzi

Udruženje socijalnih radnika SBK/KSB je dobrovoljno, stručno i znanstveno udruženje socijalnih radnika, koje je osnovano radi ostvarenja i usaglašavanja zajedničkih interesa socijalnih radnika, ostvarenja njihovih prava i njihovog što profesionalnijeg stručnog rada, shodno Zakonima, propisima i odlukama iz područja socijalne zaštite SBK/KSB.

Međusobni odnosi članova Udruženja temelje se na demokratskom dogovaranju i sporazumijevanju o svim bitnim pitanjima od opšteg i zajedničkog interesa.

Saznaj više

Kontakt informacije

Udruženje/Udruga socijalnih radnika SBK/KSB
Lukačka 3, 72270 Travnik

Predsjednica udruženja:
mr.sci. Indira Mehić-Čejvan

Potpredsjednik udruženja:
dipl.scr. Džemal Lubić

Email: uusrsbk@gmail.com

ISTAKNUTI PROJEKTI

Analiza stanja socijalne zaštite u Srednjobosanskom Kantonu / Kantonu Središnja Bosna sa posebnim osvrtom na utjecaj pandemije koronavirusa na sistem socijalne zaštite.

Preuzmi PDF