Održano predavanje na temu “Primjena Uputstva o postupanju institucija i organizacija u situacijama rada s djecom koja su uključena u život i/ili rad na ulici u Bosni i Hercegovini”

Održano predavanje na temu "Primjena Uputstva o postupanju institucija i organizacija u situacijama rada s djecom koja su uključena u život i/ili rad na ulici u Bosni i Hercegovini"

Dana 7.2.2017. održano je predavanje na temu “Primjena Uputstva o postupanju institucija i organizacija u situacijama rada s djecom koja su uključena u život i/ili rad na ulici u Bosni i Hercegovini”.