Održana edukacija na temu “Izrada individualnog plana tretmana i zaštite maloljetnih počinioca krivičnih djela”

Održana edukacija na temu "Izrada individualnog plana tretmana i zaštite maloljetnih počinioca krivičnih djela"

U Travniku je održana edukacija u zgradi Vlade SBK/KSB u četvrtak 08.11.2018.godine sa početkom u 10 h.Tema edukacije je bila “Izrada individualnog plana tretmana i zaštite maloljetnih počinioca krivičnih djela”.Implementator projekta,koji je finansiran od strane Federalnog ministarstva rada i socijalne politike Sarajevo i kantonalnog ministarstva zdravstva i socijalne politike Travnik je JU Centar za socijalni rad Jajce u saradnji sa kantonalnim ministarstvom zdravstva i socijalne politike Travnik.