Održan seminar u Vitezu u organizaciji Gender centra FBiH

Održan seminar u Vitezu u organizaciji Gender centra FBiH

Dana 16.9.2017. održan je seminar u Vitezu u organizaciji Gender centra FBiH.