Održan sastanak na temu : “Podrška razvoju održivog sistema hraniteljstva u FBiH.”

Održan sastanak na temu : "Podrška razvoju održivog sistema hraniteljstva u FBiH."
07.08.2017.godine u sali zgrade Vlade SBK/KSB je održan sastanak sa predstavnicima Federalnog ministarstva rada i socijalne poltike sa predstavnicima ministarstva zdravstva i socijalne politike Travnik,centara za socijalni rad Donji Vakuf,Gornji Vakuf/Uskoplje ,Novi Travnik,Vitez i Jajce.
Tema sastanka :” Podrška razvoju održivog sistema hraniteljstva u FBiH.”