Održan sastanak članova udruženja/udruge socijalnih radnika SBK/KSB

Održan sastanak članova udruženja/udruge socijalnih radnika SBK/KSB
Sastanak članova UO Udruženja /Udruge socijalnih radnika SBK/KSB je održan 16.3.2017. sa početkom u 13 h u prostorijama centra za socijalni rad Travnik.
Dnevni red:
1.Izvještaj o radu udruženja/udruge za 2016.godinu
2.Finansijski izvještaj udruženjaUdruge za 2016.godinu
3.Razno
Izvještaji su jednoglasno usvojeni od strane članova UO. Dogovorili smo da ćete svi dobiti zapisnik kao i zaključke sa današnjeg sastanka.