Održan sastanak članova Multidisciplinarnog tima SBK/KSB

Održan sastanak članova Multidisciplinarnog tima SBK/KSB

Dana,02.11.2017.godine sa početkom u 12 h ,u prostorijama centra za socijalni rad Travnik je održan sastanak članova Multidisciplinarnog tima SBK/KSB .koji su zaduženi za izradu Protokola za zaštitu djece od zlostavljanja na području SBK/KSB,a Projekat je finansiran od strane Ministarstva obrazovanja i nauke.Na sastanku je dogovoreno da svaki član ispred svoje ustanove ili institucije da svoj doprinos,kako bi Protokol bio što jasniji i kako bi smjernice bile što konkretnije kada se govori o postupanju u slučajevima zlostavljanja djece.Naredni korak je sastanak sa potpisnicima ovog Protokola tj.ministrima i ministricom ,kako bi početkom decembra i zvanično potpisali isti.