Održan godišnji sastanak Udruženja/Udruge socijalnih radnika SBK/KSB

Održan godišnji sastanak Udruženja/Udruge socijalnih radnika SBK/KSB
Dana,02.10.2018.godine u motelu Plaža u Jajcu je održan godišnji sastanak Udruženja/Udruge socijalnih radnika SBK/KSB,u organizaciji OSCE-a BiH,ured u Travniku.
Na sastanku je dogovoreno da svi socijalni radnici u svojim ustanovama dogovore plaćanje članarine za Udruženje/Udrugu socijalnih radnika u iznosu od 5 KM,a za socijalne radnike koji su nezaposleni,a žele se priključiti Udruženju članarina je besplatna.Nadamo se da ćete napraviti spiskove onih koji žele plaćati i biti dio našeg Udruženja/Udruge socijalnih radnika SBK/KSB i da ćete spiskove poslati predsjednici Udruženja/Udruge socijalnih radnika.Naknadno će biti postavljen i žiro račun na koji to možete učiniti.Isti dan je usvojen i Izvještaj o radu Udruženja/Udruge socijalnih radnika SBK/KSB za 2017.godinu,jer nismo imali priliku to uraditi ranije.Napravljen je zapisnik sa sastanka i isti će biti postavljen na ovoj stranici nakon što bude potpisan od strane predsjednika UO Udruženja/Udruge.
Isti dan je nakon sastanka socijalnih radnika održana i edukacija na temu”Borba protiv nasilnog ekstremizma i odgovor na radikalizaciju na lokalnom nivou” ,koju je organizovala misija OSCE-a BiH.