Udruženju potrebna mlada osoba na period od četiri mjeseca

Udruženju potrebna mlada osoba na period od četiri mjeseca
Udruženju socijalnih radnika KSB/SBK potrebna je mlada osoba sa područja Travnika koja bi bila angažirana na poslovima vezanih za Udruženje i projekat “Koordinaciono tijelo za izradu Protokola o suradnji za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u obitelji na razini SBK/KSB”. Angažman je na period od četiri mjeseca, četiri dana u mjesecu. Uz podršku OSCE-a ta osoba bi bila plaćena za navedene poslove. Rok za prijavu je 7 dana od dana objave obavijesti. Prijave se mogu slati na e-mail adresu udruzenje.scr.sbk@gmail.com
Uvjeti koje osoba treba ispunjavati su:
1. Diplomirani socijalni radnik
2. Najmanje jedna godina iskustva u radu
3. Da je sa područja općine Travnik (zbog sjedišta Udruženja)