Održana druga edukacija po projektu zaštite djece u Travniku

Održana druga edukacija po projektu zaštite djece u Travniku
Dana 12.10.2016. godine se u prostorijama zgrade Vlade SBK/KSB Travnik održava druga edukacija po projektu zaštite djece.Na edukaciji su prisutni članovi Multidisciplinarnog tima SBK/KSB.
Edukator:Zlatan Hrncic-Gender centar FBiH
Tema:Postupanje u slučajevima nasilja nad djecom i izrada Priručnika za profesionalce