Održan sastanak Udruženja/Udruge socijalnih radnika SBK/KSB

Održan sastanak Udruženja/Udruge socijalnih radnika SBK/KSB

Sastanak Udruženja /Udruge socijalnih radnika je održan 23.05.2016.godine sa početkom u 11 h.Sastanak je održan u prostorijama centra za socijalni rad Travnik.Na sastanku je glavna tema bila,sprovedba projekta Udruženja/Udruge socijalnih radnika i dalje aktivnosti.

Projekat nosi naziv:”Uspostava multidisciplinarnog pristupa u SBK/KSB u pružanjuo dgovarajućih vidova zaštite i tretmana djece žrtava nasilja u porodici i prosjačenja,rada sa osobama, koje su počinile nasilje”

S obzirom da je nemoguće da svi socijalni radnici prisustvuju,ovim putem molim kolege i kolegice,koji su bili prisutni da prenesu sve informacije drugima.