Naslovnica

Udruženje/udruga socijalnih radnika SBK/KSB

Jedan od glavnih ciljeva “Udruženja socijalnih radnika SBK/KSB” jeste jačanje svijesti društva o važnosti profesije socijalnih radnika.

ISTRAŽI

Ciljevi udruženja

 1. Razmatranje pitanja iz područja socijalne politike, socijalne zaštite, organizacije rada u području socijalne zaštite i doprinos razvijanju i unapređenju ove djelatnosti,
 2. Upoznavanje svojih članova i javnosti o mjerama socijalne politike i ulogom i značajem pojedinih socijalnih službi,
 3. Razvijanje i unapređenje metoda socijalnog rada,- pružanje i unapređenje pitanja koja su od interesa za socijalnu politiku
 4. Izgrađivanje i unapređenje sustava školovanja i stručnog usavršavanja socijalnih radnika u smislu specijalizacije i certificiranja za određene oblasti socijalne politike i socijalne zaštite
 5. Afirmacija profesionalnog socijalnog rada
 6. Njegovanje i razvijanje društvene norme, morala i profesionalne etike socijalnog rada
 7. Sudjelovanje u razmatranju dokumenata od značaja za društveno-ekonomski i socijalni položaj i daje svoj stručni doprinos njegovom donošenju i afirmaciji socijalne politike i socijalnog rada,
 8. Organizira konferencije, savjetovanja, predavanja, seminare, diskusione sastanke, razmjenu iskustava, studentska putovanja socijalnih radnika, okrugle stolove, javne tribine i drugo,
 9. Sudjelovanje u istraživanju, izradi i provođenju projekata samostalno ili u suradnji s vladinim i nevladinim organizacijama bitnim za pitanje socijalne zaštite,
 10. Radi na izradi stručne literature, distribuciji stručne literature te potiče rad članova Udruženja – Udruge socijalnih radnika SBK/KSB na izradi stručne literature
 11. Organizira razmjenu mišljenja i iskustava s drugim Udruženjima – Udrugama socijalnih radnika iz drugih kantona i zemalja,
 12. Poduzima i druge mjere koje se pokazuju potrebnim radi izvršavanja programskih ciljeva i zadataka Udruženja – Udruge socijalnih radnika SBK/KSB
Dana 24.3.2019. održana je konferencija u Sarajevu na temu "Jačanje sistema socijalnih usluga u Bosni i Hercegovini".
U sklopu projekta "Pristupnim rampama ka osnaživanju i poboljšanju kvaliteta života u lokalnim zajednicama osoba s invaliditetom SBK/KSB" održane su
Izrada pristupnih rampi u 6 Općina SBK/KSB po projektu Udruženja/Udruge socijalnih radnika SKB/KSB "Pristupnim rampama ka osnaživanju i poboljšanju kvaliteta
[COUNTER_NUMBER id=195]

Udruženje trenutno broji 77 upisanih članova. Pozivamo sve kolege iz struke, koji su uposleni, neuposleni, u mirovini da se pridruže i učlane, Za sve dodatne informacije o članarini možete nas kontaktirati na ovoj stranici ili na mail adresi udruzenje.scr.sbk@gmail.com. Svi ste dobrodošli i slobodno na ovoj stranici već možete davati svoje prijedloge, sugestije, informirati nas o nekom seminaru, radionici, ili slično.