Anketni upitnik za istraživanje stanja i potreba iz oblasti socijalne zaštite za stručnjake iz ustanova socijalne zaštite

Lični podaci

Odabrati samo jednu stavku.
Odabrati samo jednu stavku.
Odabrati samo jednu stavku.
Odabrati samo jednu stavku.

Trenutna reakcija na pandemiju

Odabrati samo jednu stavku.
Odabrati samo jednu stavku.
Odabrati samo jednu stavku.
Odabrati samo jednu stavku.
Ukoliko je odgovor potvrdan,moguće označiti više odgovora.
Odabrati samo jednu stavku.

Povjerenje u institucije

Pitanja se odnose na povjerenje u službene osobe i institucije gradskog/općinskog/kantonalnog nivoa vlasti.
Odabrati samo jednu stavku.
Odabrati samo jednu stavku.
Odabrati samo jednu stavku.
Odabrati samo jednu stavku.
Odabrati samo jednu stavku.
Odabrati samo jednu stavku.
Odabrati samo jednu stavku.
Odabrati samo jednu stavku.
Odabrati samo jednu stavku.
Odabrati samo jednu stavku.
Odabrati samo jednu stavku.
Odabrati samo jednu stavku.
Moguće označiti više odgovora. Odaberite sve tačne odgovore.
Odabrati samo jednu stavku.
Moguće označiti više odgovora. Odaberite sve tačne odgovore.
Moguće označiti više odgovora. Odaberite sve tačne odgovore.
Odabrati samo jednu stavku.

Uticaj pandemije na institucije braka i porodice

Moguće označiti više odgovora. Odaberite sve tačne odgovore.
Odabrati samo jednu stavku.
Moguće označiti više odgovora. Odaberite sve tačne odgovore.
Odgovor na ovo pitanje nije obavezan.