Anketni upitnik za istraživanje stanja i potreba osoba koji su ostali bez posla nakon proglašenja pandemije koronavirusa

Lični podaci

Upisati u obliku šifre (dva početna slova grada/općine, inicijali ispitanika i redni broj ispitanika sa spiska vaše ustanove)
Označiti samo jednu stavku.
Označiti samo jednu stavku.
Označiti samo jednu stavku.
Označiti samo jednu stavku.

Podaci o domaćinstvu

Označiti samo jednu stavku.
Označiti samo jednu stavku.
Označiti samo jednu stavku.
Na ovo pitanje odgovaraju samo ispitanici koji imaju dijete/djecu u domaćinstvu. Označiti samo jednu stavku.
Na ovo pitanje odgovaraju samo ispitanici koji imaju dijete/djecu u domaćinstvu. Označiti samo jednu stavku.
Na ovo pitanje odgovaraju samo ispitanici koji imaju dijete/djecu u domaćinstvu. Označiti samo jednu stavku.
Na ovo pitanje odgovaraju samo ispitanici koji imaju dijete/djecu u domaćinstvu. Označiti samo jednu stavku.
Na ovo pitanje odgovaraju samo ispitanici koji imaju dijete/djecu u domaćinstvu. Označiti samo jednu stavku.
Na ovo pitanje odgovaraju samo ispitanici koji imaju dijete/djecu u domaćinstvu. Označiti samo jednu stavku.
Na ovo pitanje odgovaraju samo ispitanici koji imaju dijete/djecu u domaćinstvu. Označiti samo jednu stavku.
Označiti samo jednu stavku.
Označiti samo jednu stavku.
Označiti samo jednu stavku.
Moguće označiti više odgovora. Odaberite sve tačne odgovore.
Moguće označiti više odgovora. Odaberite sve tačne odgovore.

Podaci o radno-pravnom statusu

Označiti samo jednu stavku.
Označiti samo jednu stavku.
Na ovo pitanje odgovaraju samo ispitanici koji su dobili otkaz od poslodavca. Označiti samo jednu stavku.
Moguće označiti više odgovora ukoliko odgovor nije "ništa od navedenog" .
Označite samo jednu stavku.
Označite samo jednu stavku.
Označite samo jednu stavku.
Označite samo jednu stavku.

Procjena rizika

Moguće označiti više odgovora. Odaberite sve tačne odgovore.
Označite samo jednu stavku.
Moguće označiti više odgovora. Odaberite sve tačne odgovore.
Označite samo jednu stavku.
Označite samo jednu stavku.
Na ovo pitanje odgovaraju sarno ispitanici koji imaju dijete/djecu u domaćinstvu. Označite samo jednu stavku.
Odgovaraju ispitanici koji u domaćinstvu imaju dijete/djecu. Ukoliko je odgovor potvrdan, moguće označiti više odgovora.
Moguće označiti više odgovora. Odaberite sve tačne odgovore.
Moguće označiti više odgovora. Odaberite sve tačne odgovore.