Anketni upitnik za istraživanje stanja i potreba iz oblasti socijalne zaštite za direktore/rukovodioce ustanova socijalne zaštite

Opći podaci

Odaberite samo jednu stavku.
Odgovore dajete na način da pišete OŠ-broj uposlenih, SSS-broj uposlenih, VSS-broj uposlenih...
Odgovor dajete na način da pišete M-broj uposlenih, Ž-broj uposlenih.
Odaberite samo jednu stavku.
Odaberite samo jednu stavku.
Više mogućih odgovora. Označite sve tačne odgovore.
Više mogućih odgovora. Označite sve tačne odgovore.
Odaberite samo jednu stavku.
Odaberite samo jednu stavku.
Odaberite samo jednu stavku.
Odaberite samo jednu stavku.
Odaberite samo jednu stavku.
Odaberite samo jednu stavku.
Odaberite samo jednu stavku.
Odaberite samo jednu stavku.
Odaberite samo jednu stavku.
Odaberite samo jednu stavku.
Odaberite samo jednu stavku.
Odaberite samo jednu stavku.
Odaberite samo jednu stavku.
Više mogućih odgovora. Označite sve tačne odgovore.
Odaberite samo jednu stavku.
Odaberite samo jednu stavku.
Odaberite samo jednu stavku.
Odaberite samo jednu stavku.
Više mogućih odgovora. Označite sve tačne odgovore.
Odaberite samo jednu stavku.
Odaberite samo jednu stavku.
Odaberite samo jednu stavku.
Molimo da odgovore dajete na način kao sto je prlkazano : 1. lz prihoda Budžeta grada/općine - upisati iznos prihoda (KM) 2. Transfer/ namjenska doznaka iz Budžeta SBK/KSB - upisati iznos prihoda (KM), 3. Transfer/ namjenska doznaka iz Budžeta FBiH - upisati iznos prihoda (KM) 4. Transfer/ namjenska doznaka iz Budžeta BiH - upisati iznos prihoda (KM), 5. Ostali prlhodl – upisati iznos prlhoda (KM)
Molimo da odgovore dajete na način kao što je prikazano : 1. lz prihoda Budžeta grada/ općine – upisati iznos rashoda (KM) 2.Transfer/ namjenska doznaka iz Budžeta SBK/KSB- upisati iznos rashoda (KM) 3.Transfer/ namjenska doznaka iz Budžeta FBiH - upisati iznos rashoda (KM) 4. Transfer/namjenska doznaka iz Budžeta BiH - upisati iznos rashoda (KM) 5. Ostali rashodi - upisati iznos rashoda (KM)
Na ovo pitanje odgovaraju samo direktori ustanova za smještaj djece bez roditeljskog staranja. Odaberite samo jednu stavku.
Na ovo pitanje odgovaraju samo direktori ustanova za smještaj djece bez roditeljskog staranja. Odaberite samo jednu stavku.
Na ovo pitanje odgovaraju samo direktori ustanova za smještaj djece bez roditeljskog staranja.