Anketni upitnik za istraživanje stanja i potreba djece smještene u udomiteljske obitelji i ustanove socijalne zaštite

Označite samo jednu stavku.
Označite samo jednu stavku.
Označite samo jednu stavku.
Označite samo jednu stavku.
Označite samo jednu stavku.
Označite samo jednu stavku.
Moguće označiti više odgovora.
Označite samo jednu stavku.
Označite samo jednu stavku.
Označite samo jednu stavku.
Označite samo jednu stavku.
Moguće označiti više odgovora.
Moguće označiti više odgovora.

Podaci o smještaju djeteta

Označite samo jednu stavku.
Označite samo jednu stavku.
Moguće označiti više odgovora.
Označite samo jednu stavku.
Označite samo jednu stavku.
Označite samo jednu stavku.
Moguće označiti više odgovora.
Označite samo jednu stavku.
Označite samo jednu stavku.

Procjena rizika djeteta

Moguće označiti više odgovora.
Označite samo jednu stavku.
Moguće označiti više odgovora.
Označite samo jednu stavku.
(Na ovo pitanje odgovaraju oni koji su u pitanju broj 27 odgovorili potvrdno. Moguće označiti više odgovora.)
Označite samo jednu stavku.
(Popunjavaju oni korisnici koji imaju srodnike, moguće označiti više odgovora.)
Označite samo jednu stavku.
Pitanje se odnosi na dijete, roditelje/staratelje.

Iskazivanje socijalne potrebe

Moguće odabrati više odgovora.
Moguće odabrati više odgovora.
Označite samo jednu stavku.
Označite samo jednu stavku.