Potpisivanje protokola o postupanju u slučajevima nasilja u porodici u Travniku

Potpisivanje protokola o postupanju u slučajevima nasilja u porodici u Travniku

Dana 28.12.2017. je u sali općine Travnik potpisan Protokol o postupanju u slučajevima nasilja u porodici.