Održani sastanci sa pedagozima i socijalnim radnicima

Održani sastanci sa pedagozima i socijalnim radnicima

Kao što Vam je poznato na području SBK/KSB se implementira Projekat pod nazivom “Izrada Protokola o zaštiti prava djece od zlostavljanja na području SBK/KSB”,a isti je finansiran od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.Sastanci sa pedagozima i socijalnim radnicima su održani na području općina Fojnica,Kreševo,Kiseljak i Busovača,a koordinator tih sastanaka je bila Marica Pušić iz Kiseljaka.