Održana promocija priručnika za profesionalce o postupanju u slučajevima nasilja nad djecom i prosjačenja djece u SBK/KSB

Održana promocija priručnika za profesionalce o postupanju u slučajevima nasilja nad djecom i prosjačenja djece u SBK/KSB

Dana 23.11.2016. je održana promocija priručnika za profesionalce o postupanju u slučajevima nasilja nad djecom i prosjačenja djece u SBK/KSB.