Održana konferencija na temu “Socijalni rad u zdravstvu”

Održana konferencija na temu "Socijalni rad u zdravstvu"

Na poziv predstavnika Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, 28.02.2018 godine u prostrorijama fakulteta, članovi našeg udruženja su prisustvovali konferenciji sa akcentom evaluacije položaja socijalnih radnika u zdravstvu i sa kojim se poteškoćama susreću. Takođe, pažnja se posvetila socijalnim radnicima koji su direktno ili indirektno involvirani u problematici bolesti ovisnosti o psihoaktivnim supstncama.

Teme prezentirane na Konferenciji:

  • Multidisciplinarni pristup u tretmanu bolesti ovisnosti
  • Koordinirana briga za ovisnike sa komorbiditetom – prikaz slučaja