Održana III Konferencija socijalnog rada sa međunarodnim učešćem

Održana III Konferencija socijalnog rada sa međunarodnim učešćem

Dana 25.10.2017. održana je III Konferencija socijalnog rada sa međunarodnim učešćem.

Misija OEBS-a u Bosni i Hercegovini podržala je održavanje treće konferencije socijalnog rada sa međunarodnim učešćem na temu “Profesionalni položaj i status socijalnih radnika i drugih stručnih radnika u oblasti socijalne zaštite” 25. oktobra 2017. godine u Banjaluci.
Stručnu konferenciju, kojoj je prisustvovalo više od stotinu profesionalaca u oblasti socijalne zaštite iz Bosne i Hercegovine i regije, zajednički su organizovali Savez udruženja stručnih radnika socijalne djelatnosti iz Republike Srpske i Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, koje je bilo i domaćin događaja.