Održana edukacija u prostorijama Internacionalnog Univerziteta u Travniku

Održana edukacija u prostorijama Internacionalnog Univerziteta u Travniku
Internacionalni Univerzitet u Travniku,28.09.2017.godine
“Edukacija uposlenih u centrima za socijalni rad na području SBK/KSB o primjeni odgojnih preporuka prema maloljetnicima”,a isti je finansiran od strane Federalnog ministarstva rada i socijalne politike,a partneri u projektu su Kantonalno ministarstvo zdravstva i socijalne poltike SBK/KSB I JU Centar za socijalni rad Jajce.Projekat se implementira na području SBK/KSB.