Održana edukacija u organizaciji JU Centar za socijalni rad Jajce u partnerstvu sa Ministarstvom zdravstva i socijalne politike SBK/KSB

Održana edukacija u organizaciji JU Centar za socijalni rad Jajce u partnerstvu sa Ministarstvom zdravstva i socijalne politike SBK/KSB
“Analiza položaja djece u SBK/KSB ,multisektorski pristup zaštite djece bez roditeljskog staranja i rad s porodicama pod rizikom od razdvajanja”
Edukacija u organizaciji JU Centar za socijalni rad Jajce u partnerstvu sa Ministarstvom zdravstva i socijalne politike SBK/KSB,a finansiran od strane Federalnog ministarstva rada i socijalne politike .Isti projekat je finansijski podržan i od strane Ministarstva zdravstva i socijalne politike SBK/KSB.
Predavači:
Ismar dr.Halilović -Centar za mentalno zdravlje Jajce
Hamid Palalic-inspektor socijalne zaštite Ministarstvo zdravstva i socijalne zaštite SBK/KSB i Anto Gavrić-pomoćnik u ministarstvu zdravstva i socijalne politike SBK/KSB