Održana dvodnevna konferencija u Sarajevu

Održana dvodnevna konferencija u Sarajevu

21. i 22. novembra 2017. godine, u Hotelu Holiday održana je dvodvnevna konferencija na temu „Multidisciplinarni pristup prevenciji i borbi protiv nasilja u porodici“.