Održana druga promocija za profesionalce o postupanju u slučajevima nasilja nad djecom i prosjačenja djece u SBK/KSB

Održana druga promocija za profesionalce o postupanju u slučajevima nasilja nad djecom i prosjačenja djece u SBK/KSB

Dana 28.11.2016. je održana druga promocija za profesionalce o postupanju u slučajevima nasilja nad djecom i prosjačenja djece u SBK/KSB.

Prezentacija je održana u zgradi Vlade SBK/KSB sa početkom u 11 h.
Tom prilikom je izvršena i dodjela certifikata za sve članove Multidisciplinarnog tima,koji su učestvovali u izradi Priručnika .Ovim sastankom i prezentacijom je ujedno i završen Projekat,koji je trajao skoro 8 mjesec

i na području našeg kantona.