Održan sastanak na temu “Smještaj osoba sa mentalnim poteškoćama u ustanove socijalne zaštite i postupanje sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom”

Održan sastanak na temu "Smještaj osoba sa mentalnim poteškoćama u ustanove socijalne zaštite i postupanje sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom"

Dana 6.3.2017. održan je sastanak na temu “Smještaj osoba sa mentalnim poteškoćama u ustanove socijalne zaštite i postupanje sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom”.