Održan sastanak Koordinacionog tijela SBK/KSB

Održan sastanak Koordinacionog tijela SBK/KSB

Dana,02.11.2017.godine sa početkom u 10 h ,u prostorijama centra za socijalni rad Travnik je održan sastanak članova Koordinacionog tijela SBK/KSB .koji su zaduženi za izradu Programa mjera za prevenciju,zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici.