Održan sastanak direktora centara za socijalni rad SBK/KSB

Održan sastanak direktora centara za socijalni rad SBK/KSB
“Analiza položaja djece u SBK/KSB ,multisektorski pristup zaštite djece bez roditeljskog staranja i rad s porodicama pod rizikom od razdvajanja”
Projekat u organizaciji JU Centar za socijalni rad Jajce u partnerstvu sa Ministarstvom zdravstva i socijalne politike SBK/KSB,a finansiran od strane Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.
Sastanak direktora centara za socijalni rad SBK/KSB
22.05.2017.godine
Travnik,Bila