Održan konsultativni sastanak povodom nacrta strategije zapošljavanja u FBiH

Održan konsultativni sastanak povodom nacrta strategije zapošljavanja u FBiH
Dana, 02.10.2017. godine, u hotelu “Holiday”, u organizaciji Federalnog ministarstva rada i socijalne politike uz podršku Međunarodne organizacije rada i Projekta Evropske unije „Podrška socijalnim partnerima u socijalnom dijalogu“ te uz prisustvo više od 50 predstavnika različitih federalnih i kantonalnih institucija održan je konsultativni sastanak u vezi sa Nacrtom Strategije zapošljavanja u Federaciji BiH za period 2017 – 2020 godina.
Sastanak je otvorio Federalni minister rada i socijalne politike i zamjenik Premijera Vlade FBiH, Vesko Drljača, koji je između ostalog istakao da Federacija Bosne i Hercegovine od 2013. godine, nema Strategije koja bi se bavila specifičnim pitanjima tržišta rada te da je u vezi sa tim, a u skladu sa Reformskom agendom Vlade Federacije BiH, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike pristupilo izradi Strategije zapošljavanja za prostor Federacije BiH za period 2017-2020 godina, u čemu su posebnu podršku pružili predstavnici i partneri iz međunarodnih organizacija.
Tokom sastanka istaknuto je da trenutnu situaciju na tržištu rada u BiH, odnosno FBiH odlikuju prije svega: nedovoljna potražnja za radnom snagom, rascjepkanost tržišta, nedovoljna pokretljivost radne snage, značajno prisustvo rada “na crno”, te neusklađenost znanja i vještina radne snage sa potrebama poslodavaca. Takođe, i postojeći potencijali u radnoj snazi nisu dovoljno iskorišteni, što je u dobrom dijelu i posljedica neadekvatnog sistema obrazovanja.
Kao posebna kategorija koja se suočava sa problemom nezaposlenosti izdvojeni su mladi koji tek ulaze na tržište rada gdje najčešće zbog neposjedovanja potrebnog radnog iskustva isti nailaze i na dodatne barijere u pristupu tržištu rada.
U vezi sa navedenim, u Reformskoj agendi za Bosnu i Hercegovinu za period 2015-2018. godina, tržište rada je prepoznato kao jedna o šest prioritetnih oblasti u kojima je potrebno provesti suštinske reforme. Donesen je Akcioni plan za realizaciju Reformske agende Federacije BiH, koji sadrži precizno definisane aktivnosti, nosioce tih aktivnosti, te rokove za njihovo izvršenje.
Pomenute aktivnosti podrazumijevaju, prvenstveno, donošenje mjera koje se odnose na prilagođavanje obrazovanja potrebama tržišta rada, smanjenje doprinosa socijalne zaštite, donošenje seta zakona iz oblasti radnih odnosa i tržišta rada.
U tom cilju u Federaciji BiH, donesen je novi Zakon o radu, a u pripremi su Zakon o zaštiti na radu, Zakon o štrajku, Zakon o mirnom rješavanju radnih sporova, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, kao i niz drugih podzakonskih propisa.
Imajući u vidu pomenute prioritete, ciljeve i aktivnosti u Federaciji BiH su preduzete aktivnosti i na izradi Staregije zapošljavanja Federacije BiH 2017-2020, koja je u formi Nacrta teksta danas i predstavljena.
Kao osnovni cilj Strategije je istaknuto ostvarenje maksimalne zaposlenosti i iskorištavanje postojećih ljudskih resursa uz njihov razvoj, punu aktivaciju i uključivanje na tržište rada. Strateške smjernice i prioriteti utvrđeni radi ostvarenja tog cilja prvenstveno trebaju da budu:
• Stimulisanje rasta, zapošljavanja i unapređenja kvalitete radnih mjesta;
• Osiguranje inkluzivnih tržišta rada kroz sprečavanje dugoročne nezaposlenosti, neaktivnosti, socijalne isključenosti i siromaštva za radno sposobno stanovništvo;
• Unapređenje usklađenosti ponude i potražnje sa novim znanjima i vještinama na tržištu rada;
• Jačanje socijalne kohezije i poduzetništva;
• Jačanje institucionalnih kapaciteta za provođenje strategije zapošljavanja, te osnaživanje socio-ekonomskog dijaloga u oblasti zapošljavanja.
Na kraju je zaključeno da iako Federacija BiH, u posljednje vrijeme, ostvaruje značajan ekonomski rast i pozitivan ekonomski trend, to samo po sebi nije dovoljno za značajnije otvaranje novih radnih mjesta i smanjenje stope nezaposlenosti te zbog toga je potrebno definisati strateški pristup u oblasti zapošljavanja i provesti značajne reformske mjere, koje će omogućiti otvaranje novih radnih mjesta i olakšati otvaranje novih kompanija, te pomoći radnicima u pripremi za nova radna mjesta.