Održan inicijalni radni sastanak za provedbu projekta

Održan inicijalni radni sastanak za provedbu projekta

Dana 17.11.2016. je održan inicijalni radni sastanak za provedbu projekta”Unapređenje pristupa multisektorskim uslugama za žrtve rodno zasnovanog nasilja na kantonalnom i općinskom nivou”.

 

Nakon Inicijalnog sastanka u Franšiznom centru u Vitezu,možete pročitati zapisnik i zaključke sa sastanka.
Inicijalni Radni sastanak za provedbu projekta:
„Unapređenje pristupa multisektorskim uslugama za žrtve rodno zasnovanog nasilja na kantonalnom i općinskom nivou“
Mjesto: Franšizni centar, Vitez
Datum: 17. novembar 2016.
Z A P I S N I K
Prisutni: Lista u prilogu
Indira Mehić Čejvan, J.U. Centar za socijalni rad Jajce i Udruženje socijalnih radnika SBK je otvorila Radni sastanak i prezentirala rad i aktivnosti Koordinacionog tijela
Zlatan Hrnčić, Gender centar FBiH je prezentirao projekat i aktivnosti koje su planirane u naredne 2,5 godine na području Kantona 10 i Srednjobosanskog kantona
Fatima Bećirović, Gender centar FBiH je otvorila diskusiju o analizi stanja na terenu i u praksi, kakva su iskustva u vezi problema nasilja u porodici i rodnozasnovanog nasilja na području SBK, sa kojim problemima se susreću predstavnici institucija i nevladinih organizacija?
Navedeni su slijedeći izazovi i problemi u praksi:
o Na sastanku nisu bili prisutni predstavnici svih općina
o Kadrovska osposobljenost Centara za socijalni rad, Policije i Centara za mentalno zdravlje – nedovoljno stručnog kadra u navedenim institucijama
o Jedan broj općina u kantonu nemaju Centar za socijalni rad nego Službe socijalne zaštite pri Općinama
o Raspodjela poslova u institucijama – nemaju određene stručnjake samo za oblast nasilja, nego svi rade sve poslove i sve referate/probleme
o Generalno je problem raspodjele poslova, tamo gdje su timovi za nasilje odlično radili i postizali dobre rezultate sada je došlo do promjene strukture zbog čega je posao otežan, primjetan je izrazito smanjen broj prijava nasilja i to u 2015. je bilo oko 60 prijava, a za prvih deset mjeseci tekuće godine samo 6-7 slučajeva (općina Jajce)
o Zaštitne mjere se izriču, ali ne na isti način u svim općinama, postoje općine gdje nije izrečena niti jedna zaštitna mjera
o Na području kantona održano je nekoliko Grupa samopomoći za počinitelje nasilja, procjena je da se radi o vrlo korisnom obliku podrške i pomoći, ali u pojedinim slučajevima nasilje se ponovilo nakon završenog tretmana (šest sesija), neke žrtve nasilja su se obraćale u CZSR i tražile da se tretman nastavi
o Problem provođenja zaštitne mjere Udaljenje iz kuće, stana ili drugog stambenog objekta i zabrana vraćanja u kuću, stan ili drugi stambeni objekat – prisutni predstavnici institucija su izjavili da misle da nije izrečena niti u jednom slučaju jer se postavlja pitanje gdje smjestiti počinitelja
o Istaknut je problem saradnje sa organima pravosuđa, prisutan je problem nerazumijevanja nasilja, pojedini tužitelji još uvijek slučajeve nasilja karakteriziraiju kao narušavanje javnog reda i mira zbog čega se neki od težih slučajeva nasilja ne procesuiraju (u slučajevima psihičkog zlostavljanja)
o Pitanje saradnje institucija – preporuka je da se sve dokumentira tj. dostavlja u pismenoj formi jer se nerijetko dešava da dežurni tužitelj putem telefona informira policijskog službenika da nema elemenata krivičnog djela i predmet se tretira kao narušavanje javnog reda i mira, ukoliko se insistira da tužitelj to dostavi u pismenoj formi ima veću težinu i kasnije je moguće pozivanje na odgovornost tužitelja a ne policije, što se vrlo često dešava
o Veliki broj žrtava nasilja odustaje od svjedočenja i kažnjavanja počinitelja
o Kazne koje se iziču uglavnom su uslovne i rijetko kazna zatvora
o Problem rokova, 12-24 sata je prekratak rok za policiju da provede sve zakonom propisane radnje, potrebno povećati rokove
o Kroz projekat je potrebno uključiti i predstvanike Općinskih vijeća i/ili Komisija za jednakopravnost spolova (nakon formiranja OV-a) kao i kantonalne Komisije za jednakopravnost spolova
o Žrtve nasilja u akutnoj krizi se smještaju u sigurnu kuću Medica Zenica i smještaj se plaća, odlukom Ministarstva iz budžeta kantona. Cijeli kanton ima dobru saradnju sa Medicom Zenica, nerijetko se dešava da moraju čekati procedure odobrenja novaca, ali to nikada nije bio problem
Fatima Bećirović, Gender centar FBiH je otvorila temu analize provedbe dvogodišnjeg Programa mjera 2015.-2016. pitanje izvještavanja o provedenim mjerama, formiranja tima koji će raditi na tome i šta su slijedeći koraci..
Donešeni su slijedeći zakljućci:
o Organizirati sastanak Koordinacionog tijela ( u što kraćem roku)
o Formirati Stručni tim koji će uraditi analizu provedbe Programa mjera
o Stručni tim će uraditi Izvještaj o provedenim aktivnostima u okviru Programa mjera
o Analizirati korisnost planiranih aktivnosti
o U Izvještaj je potrebno dodati i aktivnosti koje se tiču oblasti nasilja koje su realizirane na kantonalnom i/ili općinskom nivou, a koje nisu uvrštene u plan aktivnosti
o Planirati izradu novog Programa mjera (2017.-2018.)
o Ostavljena mogućnost korištenja podrške predstavanika Gender centra FBiH
Razno:
o Prijedlog da se kroz projekat organiziraju Javne kaampanje jer građani nemaju infromaciju o tome gdje se mogu obratiti za pomoć i ne znaju njihova prava
o KO šalje pozive za buduće sastanke i druge aktivnosti u okviru projekta, a u dogovoru i saradnji sa Gender centrom FBiH
o Prijedlog da se multisektorska edukacija za SBK održi u decembru u Jajcu
o Prijedlog da se tokom realizacije projekta mijenjaju lokacije održavanja sastanaka, tako da se obuhvati svih 12 općina SBK.
Zapisnik sačinila:
Fatima Bećirović
Indira Mehić-Čejvan
Predsjednica Udruženja/Udruge socijalnih radnika SBK/KSB