Multisektorska edukacija u okviru projekta: “Unapređenje pristupa multisektorskim uslugama za žrtve rodno zasnovanog nasilja na kantonalnom i općinskom nivou”

Multisektorska edukacija u okviru projekta: "Unapređenje pristupa multisektorskim uslugama za žrtve rodno zasnovanog nasilja na kantonalnom i općinskom nivou"
Dana 12.12.2016. je održana je multisektorska edukacija u okviru projekta:”Unapređenje pristupa multisektorskim uslugama za žrtve rodnozasnovanog nasilja na kantonalnom i općinskom nivou”
Projekat se realizira u okviru UN Women programa “Standardi i angažman za sprijecavanje nasilja nad ženama i porodičnog nasilja u Bosni i Hercegovini”koji finansijski podržava Švedska razvojna agencija SIDA.