Održana druga stručna konferencija socijalnih radnika u BiH

Održana druga stručna konferencija socijalnih radnika u BiH

Savez socijalnih radnika Federacije Bosne i Hercegovine i Savez udruženja stručnih radnika socijalnih djelatnosti Republike Srpske u saranji sa Fakultetom političkih nauka u Sarajevu i uz podršku Vlade Zeničko-dobojskog kantona i Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini,organizovali su II stručnu konferenciju socijalnih radnika u Bosni i Hercegovini s međunarodnim učešćem na temu „Izazovi reforme socijalne zaštite u Bosni i Hercegovini“ koja je održana 8. novembra 2016. godine u Zenici. Osnovni cilj konferencije bio je utvrđivanje i predlaganje jasnih i učinkovitih rješenja i odgovora na proces reforme socijalne zaštite. Konferencija je osigurala platformu za diskusiju i razmjenu dobrih praksi i novih naučnih saznanja, i pružila mogućnost da se pojača saradnja svih institucija u oblasti socijalne zaštite. Pored domaćih ekseparata na konferenciji su učestvovali i regionalni stručnjaci iz oblasti socijalne zaštite iz Republike Srbije i Republike Hrvatske. Na kraju konferencije zaključeno je- da je ispunjen osnovni cilj konferencije time da su stručnjaci iz zemlje i regiona, nastručnom i profesionalnom nivou raspravljali o problemima i načinu unapređenja socijalne zaštite;- razmatrane teme na konferenciji poslužile su kao osnov za dalje unapređenje i razvoj dječije, porodične i socijalne zaštite u entitetima;- prezentirane teme prioritetno su imale za cilj jačanje kompetencija profesionalaca u socijalnoj zaštiti, ali isto tako naglasiti sve profesionalne izazove, nedostatke sistema i mogućnost rješavanja;- da se svi učesnici konferencije nastave aktivnu saradnju na svim nivoima u cilju razmjne pozitivne prakse;- da nastave aktivnosti na regionalnoj saradnji u smislu jačanja stručnih kompetencija i

ostavrivanja uslova za finasijsku međunarodnu podršku.