Održana druga radionica u Jajcu

Održana druga radionica u Jajcu
Projekat ,koji se implementira od strane Ministarstva zdravstva i socijalne politike Travnik i centra za socijalni rad Jajce ,pod nazivom “Supervizija u socijalni radnici kroz edukaciju i stručnu podršku do poboljšanja usluge socijalne zaštite na području SBK/KSB” je započeo svoje aktivnosti.
Druga radionica je održana na području Jajca,gdje je voditelj bila naša kolegica Mirjana Mehičić,a uključeni su centri za socijalni rad:Jajce,Bugojno,Donji Vakuf,Gornji Vakuf/Uskoplje i Dobretići.