Održan treći sastanak Koordinacionog tijela za izradu Protokola o suradnji za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja

Održan treći sastanak Koordinacionog tijela za izradu Protokola o suradnji za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja
Dana 15. 06. 2015. godine u Franšiznom centru u Vitezu održan je treći sastanak Koordinacionog tijela za izradu Protokola o suradnji za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u obitelji na razini SBK/KSB. Imali smo prigodu slušati izvanredne goste predavače gospodina Zlatana Hrnčića, predstavnik Gender Centra FBiH, gospođu Suvadu Kuldija MUP KS te gospodina Mirnesa Telalovića, Kantonalni zavod za borbu protiv ovisnosti ZDK.
Ovom prilikom ističemo da rad Koordinacionog tijela napreduje, zahvaljujemo predavačima i OSCE-u Travnik na podršci.