Održan sastanak Multidiscipliniranog tima SBK/KSB u Travniku

Održan sastanak Multidiscipliniranog tima SBK/KSB u Travniku

Dana 7.11.2016. održan je sastanak Multidiscipliniranog tima SBK/KSB u Travniku.