Održan sastanak Koordinacionog tijela

Održan sastanak Koordinacionog tijela

Dana 3.6.2016. je u Fransiznom centru u Vitezu održan sastanak Koordinacionog tijela ,koje je bilo zaduženo za izradu Protokola u postupanju u slučajevima nasilja u porodici i Programa mjera za zaštitu u SBK/KSB. Gosti su bili predstavnice UN WOMAN ,kao i član ispred Gender centra FBIH.

Dogovoreno je da se nakon zvaničnog potpisivanja Protokola krene u realizaciju aktivnosti u svih 12 općina našeg kantona,kao i druge aktivnosti u narednom periodu.