Nastanak udruženja

Udruženje – udruga socijalnih radnika SBK/KSB osnovano je na Osnivačkoj skupštini Udruženja – udruge socijalnih radnika SBK/KSB održanoj dana 16. 05. 2012. godine. Udruženje je po rješenju Ministarstva pravosuđa i uprave SBK upisano u Registar udruženja od dana 27. 03. 2014. godine. Sjedište udruženja je Lukačka broj 3 Travnik, dok je skraćen naziv UUSR SBK/SBK.

 

Ciljevi i zadaci udruženja su:

– razmatranje pitanja iz područja socijalne politike, socijalne zaštite, organizacije rada u području socijalne zaštite i doprinos razvijanju i unapređenju ove djelatnosti,

– upoznavanje svojih članova i javnosti o mjerama socijalne politike i ulogom i značajem pojedinih socijalnih službi,

– razvijanje i unapređenje metoda socijalnog rada,- pružanje i unapređenje pitanja koja su od interesa za socijalnu politiku,

– izgrađivanje i unapređenje sustava školovanja i stručnog usavršavanja socijalnih radnika u smislu specijalizacije i certificiranja za određene oblasti socijalne politike i socijalne zaštite,

– afirmacija profesionalnog socijalnog rada,-

njegovanje i razvijanje društvene norme, morala i profesionalne etike socijalnog rada,

– sudjelovanje u razmatranju dokumenata od značaja za društveno-ekonomski i socijalni položaj i daje svoj stručni doprinos njegovom donošenju i afirmaciji socijalne politike i socijalnog rada,

– organizira konferencije, savjetovanja, predavanja, seminare, diskusione sastanke, razmjenu iskustava, studentska putovanja socijalnih radnika, okrugle stolove, javne tribine i drugo,

– sudjelovanje u istraživanju, izradi i provođenju projekata samostalno ili u suradnji s vladinim i nevladinim organizacijama bitnim za pitanje socijalne zaštite,

– radi na izradi stručne literature, distribuciji stručne literature te potiče rad članova Udruženja – Udruge socijalnih radnika SBK/KSB na izradi stručne literature,

– organizira razmjenu mišljenja i iskustava s drugim Udruženjima – Udrugama socijalnih radnika iz drugih kantona i zemalja,

– poduzima i druge mjere koje se pokazuju potrebnim radi izvršavanja programskih ciljeva i zadataka Udruženja – Udruge socijalnih radnika SBK/KSB.

 

Udruženje trenutno broji 44 upisana člana. Pozivamo sve kolege iz struke, koji su uposleni, neuposleni, u mirovini da se pridruže i učlane, Za sve dodatne informacije o članarini možete nas kontaktirati na ovoj stranici ili na mail adresi udruzenje.scr.sbk@gmail.com. Svi ste dobrodošli i slobodno na ovoj stranici već možete davati svoje prijedloge, sugestije, informirati nas o nekom seminaru, radionici, ili slično.